Kurumsal

Değerlerimiz

Değerlerimiz
İş sağlığı ve iş güvenliği
Tasarrufa önem verme
Çoşkulu, özverili ekip çalışmalarına önem verme
Müşteri odaklı çalışma
Eğitilmiş, deneyimli ve katılımcı işgücü birikimini en önenmli varlık olarak görme
Sürekli iyileştirmeyi, yenilikçiliği ve olumlu yönde değişimi esas alma
Çevreyi koruma
Topluma katkıda bulunma ve adil olarak tüm faaliyetlerimizde insana değer verme