Değerlerimiz
  İş sağlığı ve iş güvenliği
  Tasarrufa önem verme
  Coşkulu, özverili ekip çalışmalarına önem verme
  Müşteri odaklı çalışma
  Eğitilmiş, deneyimli ve katılımcı işgücü birikimini en önenmli varlık olarak görme
  Sürekli iyileştirmeyi, yenilikçiliği ve olumlu yönde değişimi esas alma
  Çevreyi koruma
  Topluma katkıda bulunma ve adil olarak tüm faaliyetlerimizde insana değer verme